> blog > aanslagen-op-hitler-fw-heinz-1938

3 Jan 2005

Source http://www.facinghistorycampus.orgAanslagen op Hitler FW Heinz 1938
Auteur: Alex Dekker
Volledige titel: Aanslagen op Hitler F.W. Heinz (1938)
Uitgever: klup
Samenvatting:

Verzet binnen de Abwehr tegen de plannen van Hitler om Tsjechoslowakije aan te vallen resulteerden in plannen voor een aanslag op Hitler.
Bericht: De zuidelijke grens van het Duitsland van voor de oorlog bestond voor een deel uit Sudetenland. Sinds de twaalfde eeuw bewoonden zij het grensgebied van Tjechoslowakije. Met het aantreden van Hitler in 1933 nam de pro-Duitse propaganda een grote vlucht. Sudetenduitsers werden opgeroepen aansluiting te zoeken bij Duitsland. Vanuit Duitsland gingen geldstromen richting de Sudetenduitse beweging, geleid door Henlein. Henlein werd op alle mogelijke manieren gesteund door Hitler en op alle mogelijke manieren tegen gewerkt door de Tjechoslowaken.

Bron: http://www.dhm.de/lemo/
"Konrad Henlein 1898 - 1945"

Ondertussen bouwde Hitler een leger op. Dit leger werd versterkt door de invoering van de dienstplicht, maar ook doordat de uitgaven ten gunste van het leger met sprongen omhoog gingen. Dat Duitsland op de rand van een bankroet stond, deed Hitler niets. Dat was zijn probleem niet, dat was het probleem van de banken. Hitler wilde zich alleen richtten op de komende oorlog. In maart 1938 werd Oostenrijk zonder noemenswaardige tegenstand aan Duitsland toegevoegd. Nu had Hitler een goed uitgangspunt om eventueel het Sudetenland met geweld aan het Duitse rijk toe te voegen. En dus werden er plannen ontworpen om Tjechoslowakije desnoods binnen te vallen. De reden: Sudetenland bij het Duitse rijk voegen.

Maar binnen de legertop was men het niet helemaal eens met Hitlers plannen. Volgens enkele generaals was het leger nog niet klaar voor een oorlog. Want als Hitler een aanval tegen Tjechoslowakije zou beginnen, dan konden de Fransen of de Britten ook wel eens in beweging gaan komen. Een invasie langs de westelijke grens was niet ondenkbaar. Hitler meende dat hij wel met enige bluf de Tjechoslowaken tot een overeenkomst kon dwingen. Mocht dat niet lukken, dan was Hitler tot een invasie bereid.

Maar binnen de geheime dienst de Abwehr was Friedrich Wilhelm Heinz een fervent tegenstander van Hitler. In de jaren twintig was deze nationalist betrokken geweest bij een Freikorps. Ook was hij lid van de eveneens nationalistische Stahlhelm. Maar deze partij was gedwongen opgegaan in de NSDAP van Hitler. Heinz vond in Oster, een van de leidende figuren van de Abwehr een medestander. Maar ook Halder, een kopstuk binnen de legerleiding deelde mee in de weerzin tegen Hitler. Heinz verzamelde een groepje Stahlhelm-mannen om zich heen. Ook zij wilden Hitler afhouden van een invasie van Tjechoslowakije. Deze invasie kon maar tot een ding leiden: een nieuwe wereldoorlog. En daarmee kon het Duitse rijk alleen maar ten onder gaan, zo meenden zij. Heinz wilde sowieso de invasie van Tjechoslowakije stoppen. Ondertussen maakte het leger zich gereed.

Bron: http://www.facinghistorycampus.org
"Friedrich Wilhelm Heinz 1899 - 1968"

Maar Heinz ook. Voordat de invasie zou plaats vinden wilde hij Hitler arresteren. Zijn plan omvatte het volgende. Allereerst werd Hitler permanent bewaakt door troepen van de SS Leibstandarte. Deze elite-eenheid wilde Heinz door middel van een snelle aanval uitschakelen. Vervolgens konden hij en zijn mannen Hitler uitschakelen door een arrestatie of de kogel. Daarmee kon de invasie tegen gehouden worden en het noodlot van een oorlog afgewend worden.

Hitlers taal in de richting van Tjechoslowakije werd ondertussen steeds oorlogszuchtiger. Niet alleen de Tjechoslowaken baarden dat zorgen, maar ook de Italiaanse leider Mussolini wilde een oorlog graag voorkomen. Hitler stelde al een ultimatum voor aan Tjechoslowakije. Voor een bepaalde datum diende het Sudetenland overgedragen zijn aan Duitsland. Vanuit Engeland probeerde de premier Chamberlain te bemiddelen. Zonder resultaat op 15 september keerde hij terug naar Engeland. Op 22 september had hij opnieuw vruchteloze gesprekken met Hitler. Opnieuw werd geen enkel resultaat geboekt. Op 30 september kwamen de leiders opnieuw bij elkaar. Onder voorzitterschap van Mussolini ging Hitler in gesprek met Daladier (namens Frankrijk) en Chamberlain. ís Nachts om twee uur kon er een overeenkomst gesloten worden. Hitler zou afzien van een gewelddadige verovering van Tjechoslowakije. Op 1 oktober mochten Duitse troepen het gebied binnen trekken onder toezicht van een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van Duitsland, Itali? Frankrijk en Engeland. Aan deze groep werd nog een vertegenwoordiger van de Tjechoslowaken toegevoegd. De commissie ging er op toe zien dat het gebied vreedzaam in Duitse handen kwam. Saillant detail: Pas nadat de overeenkomst was getekend, werden de Tjechoslowaken op de hoogte gebracht.

Bron: http://www.dhm.de/lemo/
"Edouard Daladier 1884 - 1970"

Maar met de overeenkomst, die ten koste ging van het laatste democratische regime in Oost-Europa, was wel een oorlog voorkomen. En blijkbaar was dat het hoofddoel van Heinz. Heinz meende nu dat de kans om Hitler ten van te brengen ook verkeken was. Er brak geen oorlog uit, dus Hitler behield alle steun van het volk. Een staatsgreep kon eerder averechts werken. Heinz hield zich voortaan op de vlakte. Hij liet zich niet meer betrekken bij samenzweringen. Nadat begin 1944 enkele kennissen van hem werden verraden, dook hij met succes onder. Heinz overleefde de oorlog en kon na de oorlog aan de slag voor de Amerikanen. En weer bij de inlichtingendienst. En met veel succes: eind jaren veertig was Heinz een van de kanshebbers voor de functie van directeur van de West-Duitse spionagedienst de DNB.

Alex Dekker

Bronnen:
http://www.die-kommenden.net/dk/artikel/erhardt.html, J.E. Bijl en M. Deweerdt (eindredactie)
Winkler Prins Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog, deel 2 (amsterdam 1980)

Deze vermelding wordt onderhouden door: Sion

.

Laatste reacties betreffende ANDERE artikelen
29 Sep
Bank of Scotland verruimt Easy HypotheekhypothekenVersutia
Ben het eens met de reactie hierboven. http://www.hypotheekbasis.info geeft ook de nodige informatie over hypotheken (hypotheek informatie Novice)
4 Aug
Gedeporteerd, verdwenen en vergeten!klup

Het is goed en slecht nieuws. Mijn Moeder, Louise Christiene (Loes) de Betue turnde bij Kracht en Vlugheid, die veel Joodse leden had en was in 1924, '28 en '31 'Dames Kampioene alle Toestellen', Noord Holland turnen, in 1924 was het F. Goudsmit. Als ik de knipsels over de sport van mijn Moeder doorkijk en lees over de mede turnsters als de Dames C.D.Praag- Sigaar, S.Mouwes, Polak- Dreese of L.Wolff, "allen van K. & V." en je het realieseerd welk lot deze mensen heeft getroffen wordt het mij zwaar te moede. (Simon Fuks Novice)
17 Jul
Bank of Scotland verruimt Easy HypotheekhypothekenVersutia
Heel bijzonder om te zien dat hypotheken zo'n omvang hebben dat ze het Bruto Nationaal Product overstijgen? Moet je nagaan, Nederland is toch echt een spaarzaam volkje. Ik vind de website http://www.hypotheeklagerente.nl/ toch ook wel leuke tips geven over hypotheken in het algemeen. Zeker een bezoekje waard! (Goedkoopst Novice)
16 Jun
Een moslim christen debatklup

Wordt het georganiseerd vanuit een christelijke organisatie of moslima organisatie? En wat is de kerkelijke achtergrond van de christenen? Groetjes! (Gebedsbroeders Novice)